OBLASTI NAŠEG RADA

 

RADNO PRAVO

 • NAKNADA ŠTETE
 • ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH
 • NEISPLAĆENE PLATE
 • MOBING

 

STVARNO PRAVO

 • ZEMLJIŠNE KNJIGE
 • UKNJIŽBA NEPOKRETNOSTI

 

OBLIGACIONO PRAVO

         UGOVORI

 • UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI
 • UGOVOR O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORIJA
 • UGOVOR O ZAJMU
 •  UGOVOR O ZAKUPU
 • UGOVOR O RADU

        NAKNADA ŠTETE

 • NAKNADA ŠTETE PROISTEKLE IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE
 • NAKNADA ŠTETE USLED UJEDA PSA LUTALICE

 

NASLEDNO PRAVO

 • NASLEDNI REDOVI
 • OSTAVINSKI POSTUPAK
 • PRAVO NA NUŽNI DEO
 • TESTAMENT
 • UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

 

PORODIČNO PRAVO

 • RAZVOD BRAKA
 • PREDBRAČNI UGOVORI
 • PODELA IMOVINE

 

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA – STRAZBUR

 • KAKO DO STRAZBURA
 • ZA KOJE PRAVO SE MOŽE TRAŽITI ZAŠTITA OD EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 

TUŽBE U UPRAVNIM SPOROVIMA

 • SUDSKA ZAŠTITA POJEDINAČNIH PRAVA I PRAVNIH INTERESA PRED UPRAVNIM SUDOM

 

ŽALBE PRED USTAVNIM SUDOM

 • RAZLOZI
 • ROKOVI
 • USTAVNA ŽALBA KAO POSEBNO PRAVNO SREDSTVO KOJIM SE POKREĆE POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM U SLUČAJU KADA JE POVREĐENO PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 

PREKRŠAJI

 • ODBRANA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
 • PISMENE ODBRANE I PRAVNI LEKOVI

 

KRIVIČNO PRAVO

 • ODBRANA FIZIČKIH LICA U DELIMA OPŠTEG KRIMINALITETA
 • ODBRANA PRAVNIH LICA I ODGOVORNIH LICA U PRAVNOM LICU U PRIVREDNIM PRESTUPIMA
 • ZASTUPANJE OŠTEĆENIH LICA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA

 

IZVRŠNI POSTUPAK

 • PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNIH ISPRAVA
 • PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNIH ISPRAVA
 • PRAVNI LEKOVI

 

VANPARNIČNI POSTUPAK

 • FIZIČKA DEOBA
 • RAZVRGNUĆA IMOVINSKE ZAJEDNICE  NA NEKRETNINAMA PUTEM JAVNE PRODAJE

PRIVREDNI SPOROVI

 • ZASTUPANJE PRED PRIVREDNIM SUDOVIMA
 • SASTAVLJANJE TUŽBI, PREDLOGA ZA IZVRŠENJE, ŽALBI

 

 

Možemo da Vam pomognemo - Kontaktirajte nas