PRAVNI STAV VRHOVNOG SUDA O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA

 

Banka ima pravo na naplatustatua troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.